O Firmie

GITC Global IT Consulting  to firma stworzona przez ludzi z pasją, która umożliwia nam na wyjątkowe podejście do klienta gwarantujące troskę o jego potrzeby i wymagania.

We do IT better

Zajmujemy się prowadzeniem usług edukacyjnych z zakresu IT oraz administrowanie sprzętem komputerowym, sieciami, oprogramowaniem, tworzenie stron internetowych, tzw. Outsourcing IT  na obszarze województwa małopolskiego oraz śląskiego (głównie Kraków i Katowice)

mapka rozrysowana

Do grona naszych klientów należą zarówno klienci indywidualni, firmy (biura) oraz placówki oświatowe. Współpracujemy z Urzędami Pracy.

Szkolenia z zakresu IT skierowane są do osób fizycznych jak i firm. Zakres szkoleń, które firma GITC oferuje to:

  • seniorom: umożliwienie seniorom zamiany telewizora na komputer z Internetem, telefonu stacjonarnego na telefon komórkowy, korzystania z bankowości internetowej, platforma e-pacjent, itp.
  • szkolenia dla nauczycieli (IT w Edukacji): skierowana do placówek, które dbają o rozwój swoich pracowników lub też do indywidualnych Klientów pragnących podwyższać swoje kwalifikacje. Metody nauczania z wykorzystaniem sprzętu komputerowego (m. in. rzutnika multimedialnego, mikroskopu cyfrowego, tablicy interaktywnej, transformera), odpowiedniego programu (PowerPoint, mapy mentalne, Hot Potatoes – program do tworzenia quizów oraz testów, moodle, e-learning – nauczanie na szkolenia ITodległość itd.).
  • przygotowanie do egzaminów ECDL: to praktyczne uzyskanie niezbędnego minimum w zakresie obsługi komputerów, jakiego oczekują europejscy pracodawcy. Certyfikat jest obecnie honorowany w 146 krajach, można go zdawać w 38 językach, posiada go 6,5 mln ludzi na świecie. Oferta dla klientów indywidualnych oraz dodatkowo dla firm (Urzędy Pracy) w zakresie ECDL core, ECDL Advanced, ECDL IT Security, ECDL e – Citizen, a dla pracowników administracji państwowej i samorządowej organizowanie kursów EPP e – Urzędnik, dla pracowników placówek oświatowych kursy obejmujące EPP e – Nauczyciel.
  • technik Informatyk (egzamin zawodowy 351203): przygotowanie uczniów szkół policealnych do egzaminu zawodowego w zakresie starej oraz nowej Podstawy Programowej obowiązującej od 1 września 2012 – egzaminy modułowe z: E.12. – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. E.13. – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. E. 14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie baz danych.
  • technik Informatyk (egzamin zawodowy 351203): przygotowanie uczniów szkół policealnych do egzaminu zawodowego w zakresie nowej Podstawy Programowej kształcenia w zawodach od 2017 – egzaminy modułowe z: EE.08 – Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. EE.09 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.
  • Szkolenia autorskie: szkolenie praktyczne obejmujące wiedzę funkcjonowaniu i użyteczności programów, nabycie umiejętności w celu wykorzystywania programów w życiu codziennym i zawodowym.
  • Kurs administrowania sieci komputerowej: W ramach kursu uczestnicy są przygotowywani do pracy na stanowisku administratora sieci komputerowej, zapoznają się z najnowszymi technologiami występującymi w sieciach komputerowych.

Obsługa Informatyczna – Outsourcing IT to nowoczesny sposób na realizację projektów informatycznych w firmie oraz placówkach oświatowych. Dzięki takiemu modelowi zarządzania pracodawca posiada dostęp do specjalistycznej wiedzy bez dodatkowych nakładów na nowe miejsca pracy i obciążenia socjalne.

hasła kolorowe

Zakres działania obejmie: opiekę techniczną nad sprzętem IT, urządzeniami biurowymi, administrowanie siecią komputerową, opiekę nad stronami internetowymi, pomoc w zakupie oraz ewidencji sprzętu IT i urządzeń biurowych,  wykonywanie inwentaryzacji oraz likwidacji środków trwałych, przygotowanie raportów, dokumentacji, zestawień. Na zlecenie firm wybiera dostawców, uczestniczy w negocjacjach handlowych, instaluje nowe urządzenia peryferyjne, a także wykonuje projekty stron internetowych. Szkolenia dot. e – dzienników dla przyszłych administratorów oraz nauczycieli.

W celu zapewnienia profesjonalnej usługi i obniżenia kosztów utrzymania placówek oświatowych firma GITC oferuje:

Wprowadzanie programów komputerowych usprawniających funkcjonowanie szkół i innych placówek oświatowych – Optivum (Organizacja Optivum, Uczniowie Optivum, Uczniowie Optivum NET, Kadry Optivum, Płace Optivum, Finanse Optivum, Intendentura Optivum, Inwentarz Optivum, MOL Optivum), INSERT oraz PŁATNIK oraz zapewnia profesjonalny nadzór nad użytkowaniem programów, dzienniki elektroniczne.

numer ewidencyjny w Rejestrze Instytucji Szkoleniowej: 2.12/00276/2014

Komentowanie jest wyłączone