Szkolenia IT

Posiadamy szeroką ofertę szkoleń i kursów informatycznych, w tym także szkolenia przygotowujące do certyfikacji o różnym stopniu zaawansowania (ECDL, MOS, itp.).

Kursy prowadzone są nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki (case studies). Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika szkolenia. Szkolenia mają charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach.

Szkolenia z zakresu IT skierowane są do osób fizycznych jak i firm. Zakres szkoleń, które firma GITC oferuje to:

  • seniorom: umożliwienie seniorom zamiany telewizora na komputer z Internetem, telefonu stacjonarnego na telefon komórkowy, korzystania z bankowości internetowej, platforma e-pacjent, itp.
  • szkolenia dla nauczycieli (IT w Edukacji): skierowana do placówek, które dbają o rozwój swoich pracowników lub też do indywidualnych Klientów pragnących podwyższać swoje kwalifikacje. Metody nauczania z wykorzystaniem sprzętu komputerowego (m. in. rzutnika multimedialnego, mikroskopu cyfrowego, tablicy interaktywnej, transformera), odpowiedniego programu (PowerPointmapy mentalneHot Potatoes – program do tworzenia quizów oraz testów, moodlee-learning – nauczanie na odległość itd.).
  • przygotowanie do egzaminów ECDL: to praktyczne uzyskanie niezbędnego minimum w zakresie obsługi komputerów, jakiego oczekują europejscy pracodawcy. Certyfikat jest obecnie honorowany w 146 krajach, można go zdawać w 38 językach, posiada go 6,5 mln ludzi na świecie. Oferta dla klientów indywidualnych oraz dodatkowo dla firm (Urzędy Pracy) w zakresie ECDL core, ECDL Advanced, ECDL IT Security, ECDL e – Citizen, a dla pracowników administracji państwowej i samorządowej organizowanie kursów EPP e – Urzędnik, dla pracowników placówek oświatowych kursy obejmujące EPP e – Nauczyciel.
  • technik Informatyk (egzamin zawodowy 351203): przygotowanie uczniów szkół policealnych do egzaminu zawodowego w zakresie starej oraz nowej Podstawy Programowej obowiązującej od 1 września 2012 – egzaminy modułowe z: E.12. – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. E.13. – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. E. 14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie baz danych.
  • technik Informatyk (egzamin zawodowy 351203): przygotowanie uczniów szkół policealnych do egzaminu zawodowego w zakresie nowej Podstawy Programowej kształcenia w zawodach od 2017 – egzaminy modułowe z: EE.08 – Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. EE.09 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.
  • Szkolenia autorskie: szkolenie praktyczne obejmujące wiedzę funkcjonowaniu i użyteczności programów, nabycie umiejętności w celu wykorzystywania programów w życiu codziennym i zawodowym.
  • Kurs administrowania sieci komputerowej: W ramach kursu uczestnicy są przygotowywani do pracy na stanowisku administratora sieci komputerowej, zapoznają się z najnowszymi technologiami występującymi w sieciach komputerowych.

Komentowanie jest wyłączone